اصولگرایان آذربایجان غربی با لیست واحد در انتخابات شرکت می‌کنند

اصولگرایان آذربایجان غربی با لیست واحد در انتخابات شرکت می‌کنند

 اصولگرایان آذربایجان غربی با لیست واحد در انتخابات شرکت می‌کنند / اذعان رسانه‌های اصلاح طلب به عملکرد نامطلوب دولت به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، وجود احزاب و صورت گرفتن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر جامعه مبتنی بر مردم‌سالاری و دموکراسی قلمداد می‌شود، به شرط اینکه فعالان حزبی در چارچوب قانون