معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان سلماس معرفی شد

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان سلماس معرفی شد

به گزارش عصر سلماس؛ طي حكمي از سوي سعادت استاندار آذربایجان غربی، آقای حسین رحمانی به سمت معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان سلماس منصوب شد. در حكم صادره از سوي استاندار آذربایجان غربی آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای حسین رحمانی سلام علیکم به موجب این حکم و بنا به