نادر صفرزاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به وظایف و مسئولیتهای سخت امور اداری و مالی گفت: برای بهبود وظایف اداره کل اداری و مالی باید کارکنان این بخش با همکاری و هماهنگی بتوانند وظابف خود را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: عملکرد اداره کل اداری و مالی نقش موثر و مستقیمی در تقویت و ارتقاء روحیه پرسنل داشته و می تواند با عملکرد صحیح خود موجب هرچه نزدیک تر شدن اهداف سازمان و کارکنان را فراهم نماید .

صفرزاده ادامه داد: تلاش جهاد گونه در صرفه جویی هزینه ها ، انضباط در امور اداری و مالی ، افزایش کارائی کارکنان ، جذب نیرو های متعهد و کارآمد و ارتقاء بهره وری از دیگر وظایف حساس آن اداره کل می باشد که باید در تمامی امور مد نظر قرار گیرد .

در این مراسم، معاون استاندار آذربایجان غربی با اهدای لوح و هدایایی از زحمات و تلاش های “قبلعلی اسدی” مدیرکل پیشین امور اداری و مالی استانداری آذربایجان غربی قدردانی کردند و در حکمی به سمت مدیرکل منابع انسانی استانداری معرفی شد .

همچنین در این مراسم طی حکمی از سوی مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی ، آقای “کاظم خبازی” بعنوان مدیرکل جدید امور اداری و مالی استانداری آذربایجان غربی معرفی شد.