به گزارش عصر سلماس ،نظری رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت :در این کلاس آموزشی مبحث های شناخت محیط زیست ، آلودگی های محیط زیست شامل آلودگی های آب و خاک و هوا ، دلایل مهم حفاظت از محیط زیست ، مفاهیم اکوسیستم و بازیافت ، زباله و آلودگی های آن ، آلودگی آب حوضه دریاچه ارومیه ، نقش حیاتی زنان در صرفه جوئی و حفظ محیط زیست و غیره برای زنان این روستا آموزش و ارائه گردید .

    نظری افزود:  یکی از مهمترین راه های موجود برای حفظ محیط زیست ترویج فرهنگ زیست محیطی عمدتا” از طریق زنان آگاه و توانمند میسر است زیرا شروع شکل گیری شخصیت آحاد جامعه از دامان مادران می باشد ، به علاوه زنان به لحاظ فطرت ویژه خود ، طبیعت را بهتر درک می کنند و برای حفظ آن انگیزه بیشتری دارند .

وی افزود : اگر به همراه توانمندسازی زنان ، آگاهی های لازم در اختیارشان قرار گیرد و روش مطلوبی برای این کار معین گردد ، زنان مدیران مناسبی در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست خواهند بود .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت زنان روستائی در فعالیت های روزانه خود بنا به سنت دیرین از محیط زیست حفاظت کرده و در نظافت آن کوشا هستند . آب و خاک را با توجه به زمینه ذهنی و تجربی مطلوبی که برای نگهداشتن و پاک بودن آن دارند ، آلوده نمی کنند ، از پوشش گیاهی و درختان و نهال ها بنا به اعتقادات مذهبی خود حفاظت می نمایند . پس باید در تدوین  برنامه ریزی های آموزشی زنان روستائی ( در ارتباط با اهمیت و نقش زندگی ساز منابع طبیعی و روش های حفاظت ازآن منابع ) میان روش های سنتی حفاظت از منابع طبیعی که در برگرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه روستائی بوده و برنامه ریزی های نوین که عموما” بر پایه علم و دانش و نشاط گرفته از آن هستند ،  پلی ایجاد کرد به طوری که علم و دانش با تجربیات محلی درهم آمیزند .

   برنامه های آموزش زنان روستایی در روستاهای حوزه آبخیز دریاچه ارومیه از جمله شهرستان سلماس با همکاری اداره حفاظت محیط زیست و آموزش یارهای مروج ستاد احیاء دریاچه ارومیه به طور مستمر برگزار می شود .

منبع : برنا